Ponuka stáže: mediálna a vizuálna komunikácia mesto Hlohovec

Mesto Hlohovec ponúka stážový program na Mestskom úrade v Hlohovci pre študentov vysokých škôl, ktorí majú záujem rozšíriť oblasť svojho záujmu, spolupodieľať sa na chode úradu a získať praktické skúsenosti v rozličných oblastiach, ktoré sú súčasťou agendy mestského úradu.

Aktuálne, na obdobie október – december 2019, ponúkame stážový program na piatich odboroch pre piatich vybraných študentov. Viac informácií nájdu študenti na oficiálnej internetovej stránke mesta Hlohovec.