Významné ocenenie pre docenta Sedláka, srdečne gratulujeme!

V utorok 18. februára 2020 pri príležitosti sviatku blahoslaveného Fra Angelica odovzdal
Mons. František Rábek, predseda Rady Konferencie biskupov Slovenska (KBS) pre vedu,
vzdelanie a kultúru, ocenenia umelcom za ich kresťanský prínos do umenia. Ocenenia si
laureáti prevzali v kategóriách slovesné umenie, výtvarné umenie a hudobné umenie. 

Ocenenie si prevzal aj pedagóg FMK UCM v Trnave a vedúci Ateliéru komunikácie v médiu fotografie doc. Mgr. Art. Jozef Sedlák, ktorý patrí medzi významných predstaviteľov slovenskej fotografie.

„Keď som tieto udalosti dokumentoval, vždy som na miestach videl veľmi silný duchovný rozmer mystického a hlbokého prežívania vnútornej slobody. V dobe pred Novembrom 1989 to bol rovnako silný moment osobného svedectva a politického vzdoru. Zároveň som tak isto intenzívne vnímal aj ľudský a fyzicky náročný rozmer náboženských aktivít, pri ktorých človek zabúdal na vonkajší svet a v emocionálnom rozpoložení neskrýval autenticitu svojej identity a sociálnej príslušnosti. Z hľadiska dokumentárnej fotografie a vizuálneho pozorovania to bol akýsi stav a proces prelievania realít, ktorý zrkadlil duchovné rozpoloženie, ontologickú príslušnosť v metafyzike, ale nevyhýbal sa prirodzenosti ľudského omylu a zlyhaní,“ vyjadril sa k spomínaným fotografickým sériám na svojej stránke doc. Sedlák.

Slávnostné odovzdanie ocenení sa uskutočnilo v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave. Ceny Fra Angelica sa udeľujú od roku 2002. Myšlienka podpory a oceňovania umelcov touto cenou je vyjadrením uznania a vďaky katolíckej cirkvi zástupcom umeleckej obce za to, že  i napriek silnejúcemu tlaku spoločnosti vo svojej tvorbe neváhajú presadzovať kresťanské myšlienky a hodnoty.