Mladá, moderná a dynamická: FMK oslávila druhú desaťročnicu

Slávnostným zhromaždením pracovníkov a prvých absolventov, ktoré sa konalo minulý týždeň, zavŕšila Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave oslavy 20. výročia svojho založenia.Pri tejto príležitosti zhodnotila doterajšie úspechy a prezentáciou videa „Premeny FMK v čase“ si pripomenula svoje začiatky a postupný rozvoj.

V súčasnosti Fakulta masmediálnej komunikácie patrí medzi najúspešnejšie fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Ako prvá na Slovensku začala poskytovať komplexné vzdelanie v oblasti mediálnej komunikácie. Postupne sa vypracovala na rešpektovanú inštitúciu, ktorá udržiava intenzívne kontakty so zahraničnými univerzitami a aktívne prispieva do diskusie o trendoch v mediálnej spoločnosti.

FMK – mladá, moderná a dynamická fakulta

Ako jediná fakulta na Slovensku dva krát ročne organizuje medzinárodnú vedeckú konferenciu s významnou účasťou popredných svetových odborníkov a odborníkov z praxe – Marketing IdentityMegatrendy a médiá, disponuje multimediálnym HD štúdiom, Centrom mediálnej gramotnosti, vlastnou Kreatívnou a eventovou agentúrou či fakultnými médiami – časopisom Atteliér, rádiom Aetter a televíziou FMK TV.

fmk_ucm_oslavy

Fakulta masmediálnej komunikácie je mladá, moderná a dynamická fakulta, Alma mater mnohých úspešných žurnalistov, mediálnych odborníkov, moderátorov, hovorcov, pracovníkov reklamných, marketingových a PR agentúr, ako aj renomovaných pedagógov a odborníkov z praxe. Zároveň však významnou vedeckou inštitúciou, ktorá udáva trend v mediálnom výskume a dosahuje významné vedecké úspechy. Tri fakultné časopisy v databáze Web of Science sú toho ideálnym príkladom,“ uviedla v príhovore dekanka FMK UCM v Trnave doc. PhDr. Dana Petranová, PhD.

fmk_ucm_oslavy

Pri príležitosti 20. výročia fakulty sa v priestoroch Divadla Jána Palárika v Trnave v nasledujúcich týždňoch predstaví séria autorských výstav pedagógov Ateliéru komunikácie v médiu fotografie na Katedre umeleckej komunikácie FMK UCM v Trnave. Vernisáž prvej výstavy sa uskutoční dňa 17. októbra 2017 o 16.00 hod. Výstava nesie názov EŠTE NIEČO, ALEBO VŠETKO…

Fotogalériu z osláv výročia našej fakulty nájdete na našej facebookovej stránke.