Zmena formátu výučby Kabinetu eventov

Nasledujúci akademický rok bude výučba predmetu Kabinet eventov prebiehať novou formou.

Ak ti prekáža zimné presúvanie sa zo Skladovej tam a späť, tak v zimnom semestri budeš mať možnosť zohriať sa na teoreticko-praktických hodinách.

Počas prvého semestra akademického roka 2019/2020 budeš dostávať základy produkcie a organizácie eventov, pričom stretnutia budú prebiehať na týždennej báze a účasť bude povinná. V letnom semestri sa naopak budeš vyhrievať vonku na vlastnom evente, teda sa budeš venovať jeho vymýšľaniu a realizácii.