Ponuka práce: Referent pre komunikáciu, vonkajšie vzťahy a propagáciu Mestský úrad Hlohovec

Mestský úrad v Hlohovci hľadá osobu na pozíciu referent pre komunikáciu, vonkajšie vzťahy a propagáciu. Táto ponuka je určená všetkým, ktorí majú pozitívny vzťah k písaniu, sú komunikatívni, tvoriví, vedia pracovať s fotoaparátom a majú organizačné schopnosti.

Náplň práce:
 • tvorba a vydávanie miestneho periodika Život v Hlohovci,
 • organizovanie a príprava informácií z oblasti činnosti orgánov mesta pre domácich a zahraničných novinárov,
 • zabezpečovanie fotodokumentácie mestských akcií, ich úprava a archivácia a aktuálne zaraďovanie na webovú stránku mesta, Facebook mesta,
 • tvorba grafických návrhov plagátov, letákov, ocenení, pozvánok a iných komunikačných prostriedkov,
 • spracovávanie odpovedí na podnety zo stránky Odkaz pre starostu a ďalšie.
Požiadavky na zamestnanca:
 • vysokoškolské vzdelanie I. stupňa v odbore žurnalistika, média, spoločenské vedy,
 • prax v oblasti printových alebo online médií – textové novinárske prejavy,
 • ukážky novinárskej tvorby,
 • prax s používaním grafických programov a tvorba grafických návrhov vítaná,
 • odborná prax v oblasti samosprávy vítaná práca s PC (Word, Excel, Outlook, internet),
 • bezúhonnosť.
Platové podmienky:

Funkčný plat v zmysle zákona č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v spojení s prílohou č. 3 nariadenia vlády č. 318/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Zamestnanecké benefity:
 • osobné príplatky a odmeny, valorizácia, príspevok do DDS,
 • možnosť profesijného a odborného rastu,
 • zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámec zákona,
 • príspevky zo sociálneho fondu v zmysle kolektívnej zmluvy.

Ponuka platí do 15. júla 2019.
Termín nástupu 1. september 2019.
Viac informácií o pracovnej pozícii nájdete na hlohovec.sk.

Bližšie informácie poskytne Mgr. Zuzana Hrinková Siebenstichová, media@hlohovec.sk, 0915 852 942