Pozývame na vedeckú konferenciu ConfPoli2023

Konferencia má multidisciplinárny presah. Samostatná sekcia je venovaná politike a médiám či politike a lingvistike. Spoluorganizátorom je Katedra jazykovej komunikácie FMK UCM v Trnave.

Okrem ťažiskovej témy Politické vedy v modernom svete sa budeme v 4 sekciách zaoberať aj témami s presahom politických vied do oblastí médií a marketingu, behaviorálnych vied, kultúry, športu či lingvistiky.

SEKCIE:

  • Politika a médiá
  • Politika a behaviorálne vedy
  • Politika, kultúra a šport
  • Politika a lingvistika   

DÁTUM: 30. – 31. máj 2023 
MIESTO: Trenčianske Teplice
FORMÁT: prezenčne    
JAZYK: slovenský, český, anglický (tlmočenie zabezpečené)
POPLATOK: 55 €

REGISTRÁCIA tu: Registračný formulár

Účasť potvrdilo viacero inšpiratívnych rečníkov, organizátori pracujú na hodnotnom programe. Všetky informácie ku konferencii nájdete v týchto dokumentoch:

Srdečne pozývame pedagógov i doktorandov.