Oznam pre študentov neúspešných na ŠS

Študijné oddelenie oznamuje študentom, ktorí neboli úspešní na štátnej skúške, že sú povinní zapísať sa do vyššieho (nadštandardného) roka štúdia v akademickom roku 2014/2015. Zápis sa uskutočňuje za rovnakých podmienok ako zápis do vyššieho roka štúdia podľa zverejneného harmonogramu zápisov. Študenti budú informovaní písomnou formou Oddelením akademických činností – referátom Školného a poplatkov spojených so … Viac →

Súťaž o najlepší film pre mladých ľúdí

Festival vedeckých filmov organizuje súťaž o najlepší film s dĺžkou do 3 minút pre mladých ľudí na tému Veda a technika – Minulosť, prítomnosť a budúcnosť. Uzávierka súťaže je 30. septembra 2014. Pravidlá súťaže sú k dispozícii na webovej stránke festivalu.

Súťaž: Ako veda a technika zmenila môj život?

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2014 sa po druhýkrát koná fotografická súťaž, ktorá je určená pre študentov stredných a vysokých škôl. Cieľom súťaže je aktivizovať mladých ľudí a poskytnúť im priestor pre prezentáciu vlastného pohľadu vedu a techniku i na samotné podujatie ─ Týždeň vedy a techniky na Slovensku. Zámerom súťaže je … Viac →

Pridelenie ubytovania

Pridelenie ubytovania pre študentov 2. kola zápisov do 1. ročníka Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave a po prehodnotení odvolaní proti neprideleniu ubytovania v akademickom roku 2014/2015. Študentský domov UCM v Trnave, Nám. J. Herdu 2, Trnava: Parnayová Natália Chovan Dávid Urmínová Marianna Podolinská Michaela Študentský domov Miloša Uhra, Bottova ul. 21, Trnava: Beňo Jakub … Viac →

Prečo sme točili TEDxBratislava

Už druhýkrát robili záznam z vystúpení rečníkov na konferencii TEDxBratislava študenti FMK UCM. Minuloročný talk  Stephena Cavea, ktorý natočil práve tím z našej fakulty, sa dostal až na hlavnú stránku TED-u a zatiaľ si ho pozrelo viac ako milión šestotisíc ľudí.

Vyhlásenie výberového konania na pozíciu odborného asistenta

Dekanka Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave vyhlasuje podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie funkčných miest odborný asistent s akademickou hodnosťou v študijnom odbore 3.2.3. masmediálne štúdiá, v programe masmediálna komunikácia, marketingová komunikácia a vzťahy s médiami na FMK UCM na predmety: anglický jazyk, francúzsky jazyk, taliansky jazyk, … Viac →

Pridelenie ubytovania po odvolaní

Ubytovacia komisia FMK UCM v Trnave sa vzhľadom na vyčerpanie voľných ubytovacích kapacít v ubytovacích zariadeniach UCM v Trnave rozhodla ubytovanie odvolajúcim sa študentom neprideliť. V prípade uvoľnenia miesta bude ubytovanie pridelené týmto študentom: Parnayová Natália Beňo Jakub Aktuálne informácie o ubytovaní možno sledovať na webovej stránke UCM.