Zlepšite svoju angličtinu: Konverzačné hodiny s native speakerom pre študentov Mgr. stupňa štúdia

Nie ste si istí svojou angličtinou? Chcete sa zlepšiť a radi diskutujete o zaujímavých témach? FMK UCM v Trnave sa rozhodla ponúknuť všetkým študentom magisterského stupňa štúdia možnosť navštevovať bezplatné kurzy konverzácie v anglickom jazyku s native speakerom.

Triedne konverzácie budú súčasťou rozvrhu. Vaša účasť na stretnutiach je dobrovoľná a nepovinná. Za hodiny nie sú pridelené kredity.

Ak máte záujem o účasť, zaregistrujte sa.