Zasadnutie AS FMK UCM v Trnave – 13.7.2020

Riadne zasadnutie AS FMK UCM v Trnave sa uskutoční 13. júla 2020 so začiatkom o 14.30 hod. v dolnej zasadačke na prízemí v Jame.