Zápis do vyššieho roka štúdia v AR 2018/2019 – 2. časť

Od 1. do 15. augusta 2018 bude pre študentov, ktorí:

  • si nestihli vytvoriť zápisný list na AR 2018/2019 v AISe,
  • si chcú urobiť zmeny v zápisnom liste na AR 2018/2019,

otvorený systém AiS2.

Zmeny v zápise predmetov sa týkajú PVP predmetov, príp. zápisu opakovaných predmetov (*pod podmienkou, že zmeny povolí fakulta).

V prípade zmeny PVP alebo výberových predmetov fakultou sú študenti povinný počas prvých dvoch týždňoch od začiatku vyučovania v zimnom semestri AR 2018/2019, kontaktovať študijné oddelenie  FMK UCM.

POSTUP NA ZMENU ZÁPISU PRE AR 2018/2019