Výberové konanie Erasmus 2018/2019

Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave vyhlasuje výberové konanie na zahraničné mobility realizované prostredníctvom programu Erasmus+ na akademický rok 2018/2019. 

Výberové konanie sa uskutoční 23. novembra 2017 v zborovni 2 v Jame o 12.30 hod, a to formou ústneho pohovoru v anglickom alebo nemeckom jazyku.

Termín registrácie na Erasmus+ je najneskôr do 15. novembra 2017. Viac informácií o programe Erasmus + nájdete na erasmus.ucm.sk alebo na webe v sekcii študijné pobyty.