Prečítajte si želanie, ktoré sa netýka len sviatkov

Oslavujeme najkrajšie sviatky v roku. Aj naši predkovia vedeli, že počas nich treba spomaliť, oddychovať a kontemplovať.

Nezabudnite, že pravé posolstvo Vianoc tkvie v niečom inom než v prepychu, materiálnych statkoch a instagramovej dokonalosti. Prajeme vám, aby ste na sklonku roka vymenili tieto komodity za pokoj. Aby ste mali dostatok času na svojich najbližších, ale aj na to, aby ste sa mohli na chvíľu uzatvoriť do seba a prehodnotiť svoj život a hodnoty.

Rovnako Vám želáme, aby ste v ďalšom roku neopakovali tie isté chyby, vážili si svoje zdravie a našli si čas na pomoc blízkym ľuďom i tým vzdialeným.

Toto a tiež nevyčerpateľný optimizmus, haldy smiechu a potešenie z poézie bežných dní Vám zo srdca praje kolektív FMK UCM v Trnave.