tyzden medialnej a informacnej gramotnosti

Týždeň mediálnej a informačnej gramotnosti: Pozývame na panelové diskusie aj workshopy

Konať sa budú v dňoch 24. – 31. októbra 2023. Cieľom je upriamiť pozornosť na kritické posudzovanie informácií.

Iniciatívu od roku 2011 vyhlasuje UNESCO na posledný októbrový týždeň. Ústrednou témou tohto ročníka je Mediálna a informačná gramotnosť v digitálnom priestore. Cieľom je na globálnej i národnej úrovni posilniť prostredníctvom rôznych aktivít schopnosť jednotlivcov a spoločnosti porozumieť a kriticky posudzovať informácie v dnešnej digitálnej dobe a prispievať k lepšiemu porozumeniu mediálnych a informačných výziev.

Zároveň tento týždeň slúži ako príležitosť upriamiť pozornosť a motivovať ľudí z celého sveta, vrátane vlád, vzdelávacích inštitúcií, médií a občianskej spoločnosti, aby spoločne pracovali na zlepšení gramotnosti v oblasti médií a informácií.

Ide o základnú zručnosť

Vychádzajúc z definície mediálnej a informačnej gramotnosti je cieľom iniciatívy upozorniť v spoločnosti aj na účinné, zodpovedné a bezpečné používanie médií, na schopnosť kriticky posudzovať a vytvárať mediálny obsah. Upozorniť verejnosť na to, že mediálna a informačná gramotnosť patria v súčasnosti medzi základné zručnosti všetkých vekových skupín populácie, sú dôležitým predpokladom aktívneho a plnohodnotného občianstva a slúžia aj ako prostriedky eliminácie rizík sociálneho vylúčenia.

Na Slovensku zastreší aktivity Týždňa mediálnej a informačnej gramotnosti platforma Mediálna gramotnosť+. Ambíciou je poukázať na dôležitosť každého jednotlivca ako potenciálneho nositeľa zmeny vo svojom okolí, ktorý zodpovedným a bezpečným využívaním médií či šírením osvety dokáže prispieť k mediálne gramotnejšej spoločnosti. Členovia platformy MG+, ktorej koordinátorom je Rada pre mediálne služby, sa k iniciatívne UNESCO pripoja organizovaním diskusií, workshopov a iných verejných podujatí.

Diskutovať sa bude v Bratislave aj Prešove

Najvýraznejšou aktivitou budú dve konferencie pre učiteľov, digitálnych koordinátorov a pracovníkov knižníc. Podujatia sa uskutočnia 24. októbra 2023 popoludní v Bratislave a 27. októbra 2023 dopoludnia v Prešove. Témou panelových diskusií budú offline influenceri ako zdroj múdrosti v digitálnej ére.

tyzden medialnej a informacnej gramotnosti

Snahou organizátorov je poukázať na potenciál každého stať sa nositeľom pozitívnych zmien vo vzdelávaní. Diskutujúci budú spoločne uvažovať nad úlohou učiteľov, digitálnych koordinátorov a pracovníkov knižníc v 21. storočí. Debatovať budú o možnostiach offline influencerov prispieť k zvyšovaniu mediálnej a informačnej gramotnosti rôznych vekových skupín, ale aj o schopnostiach a zručnostiach potrebných pre prežitie v digitálnej ére.

V druhej časti konferencie sa budú môcť účastníci zapojiť do praktických workshopov zameraných na problematiku kritického myslenia, dezinformácií, AI vo vzdelávaní a fenomény sociálnych sietí v živote mladých ľudí.

Registráciu úšastníkov predĺžili, otvorená je do 20. októbra 2023.

Zdroj titulnej foto: RPMS/Mediálna gramotnosť+