Termín štátnych skúšok v januári 2021

Termín štátnej skúšky je spresnený na interval od 25. januára do 29. januára 2021. Presný počet dní bude stanovený v súlade s počtom študentov prihlásených na štátnu skúšku.