Stretnutie ateliérov v ZS AR 2018/2019 – Dr. Cepková

Ateliér výtvarnej kultúry a Mediálny ateliér výtvarnej kultúry bude v zimnom semestri v AR 2018/2019 bývať vždy v utorok v čase od 12.00 do 13.30 hod. na Skladovej ulici, miestnosť č. 216.