Stretnutie bakalárov – Mgr. Hubináková (3.10.)

Magisterka Henrieta Hubináková žiada bakalárov, ktorým vedie záverečné práce a nemajú v aise e-mail, poprípade ju doteraz nekontaktovali, aby tak učinili čo najskôr na e-mail 2756937@student.ucm.sk