Podpisovanie dokumentov: Odchádzajúci študenti Erasmus+ v LS 2018/2019

Študentom, ktorí v letnom semestri 2018/2019 absolvujú zahraničný pobyt prostredníctvom programu Erasmus+, bude fakultný koordinátor doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD. podpisovať dokumenty počas konzultačných hodín v októbri a novembri 2018.

Študent si prinesie vyplnené dokumenty na kľúči:

Ďalšie pokyny nájdete v sekcii študijné pobyty

Konzultačné hodiny:

  •  utorok 10.00 – 11.00 hod., 103b (pre Erasmus+ študentov), 
  • streda 12.00 – 14.00 hod., 103b.