štipendiá pre excelentných výskumníkov

Dávame do pozornosti štipendiá pre excelentných výskumníkov a výskumníčky R2-R4

Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave hľadá výskumníkov v odbore mediálne a komunikačné štúdiá.

Očakáva sa, že uchádzači sa zapoja do existujúcich výskumných aktivít na FMK, a to v oblastiach ako mediálny a mediálny systém, mediálna kultúra, sociálne médiá, marketingová komunikácia, mediálna gramotnosť, reklamná gramotnosť, AI v mediálnych štúdiách, spotrebiteľské správanie, digitálne hry.

Uchádzači by mali predložiť krátky popis cieľov projektu (max. 5 strán), odbornú charakteristiku a životopis.

Prihlášky možno posielať do 15. augusta 2023 e-mailom na tatiana.podmakova(at)ucm.sk. Tie budú posúdené a na základe predložených dokumentov do 20. augusta 2023 budú vybraní a informovaní nádejní uchádzači. Po internom predvýbere budú úspešní uchádzači vedení k príprave kompletného návrhu v požadovanej forme. Úplný návrh musí byť dokončený do 14. septembra 2023.

Výška štipendia závisí od profilu výskumu a skúseností žiadateľa. Existujú tri kategórie:

  • R2 = postdoktorandi / uznávaný vedecký pracovník,
  • R3 = nezávislý / etablovaný výskumník,
  • R4 = vedúci výskumník.

Kompletné informácie o ponuke nájdete na tomto odkaze a viac o výzve, ktorú vyhlásil Úrad vlády SR, na tejto stránke. Trvanie projektu je 12 – 24 mesiacov a musí sa skončiť najneskôr 30. júna 2026.

Zdroj titulnej foto: unsplash.com