Príručka pre uchádzačov bude opäť dostupná vo februári

Pre záujemcov o štúdium sme vydali e-publikáciu „Masmediálne štúdiá: príručka na prijímacie skúšky“. Zakúpiť si ju budete môcť od 10. februára v marci.

Príručka je prispôsobená požiadavkám na úspešné absolvovanie prijímacieho konania. Nájdete v nej spracované témy napríklad z oblasti:

  • marketingu,
  • umenia,
  • mediálnej výchovy,
  • autorského práva,
  • anglického a nemeckého jazyka.

Príručka obsahuje aj ukážky testov z minulých rokov. K dispozícii bude od 10. februára 2024 v marci 2024. O spôsobe prístupu/kúpy publikácie budeme informovať, keď to bude aktuálne.

Aktualizované 20. 2. 2024