Prihláste sa na súťaž pre tvorcov filmov a videí CINEAMA 2019

Trnavský samosprávny kraj v spolupráci s Trnavským osvetovým strediskom vyhlasuje XXIII. ročník krajskej súťaže amatérskej filmovej tvorby a videotvorby CINEAMA 2019.

Termín: 2. apríl 2019
Miesto konania: CINEMAX Aréna, ul. Kollárova 20, Trnava
Uzávierka súťaže: 15. marec 2019

Filmy je potrebné doručiť osobne alebo poštou na adresu:  Trnavské osvetové stredisko – oddelenie záujmovej umeleckej činnosti, Bratislavská 27, 917 02 Trnava, alebo na e-mail szegenyova.emilia@zupa-tt.sk.

Súťaž prezentuje krajskú amatérsku filmovú tvorbu a video tvorbu autorov rôzneho tematického, žánrového zamerania a technického spracovania.

Prihlášku a viac informácií, ako sú napríklad súťažné kategórie, kritériá hodnotenia či technické podmienky, nájdete v priložených dokumentoch.

Propozície CINEAMA 2019 [56.8 KB, application/msword]
Prihláška CINEAMA 2019 [34.8 KB, application/msword]