Oznam pre končiacich bakalárov a magistrov

Prosíme všetkých končiacich študentov bakalárskeho a magisterského štúdia v akademickom roku 2018/2019 na FMK UCM v Trnave, aby si v systéme AIS skontrolovali všetky osobné údaje, potrebné na vystavenie dokladov o štátnej skúške, ako aj dĺžne, mäkčene, bodky a pod. v mene a priezvisku, dátum narodenia, miesto narodenia, atď.