Predčasné bakalárske skúšky 2017

Oznamujeme študentom 3. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia v študijnom programe masmediálna komunikácia, marketingová komunikácia, aplikované mediálne štúdiá, vzťahy s médiami, že v prípade odôvodneného záujmu o predčasnú bakalársku štátnu skúšku musia postupovať podľa nasledovných inštrukcií:

 1. Podať oficiálnu žiadosť s uvedením dôvodu dekanke FMK UCM v Trnave doc. PhDr. Dane Petranovej, PhD., mim. prof. o predčasný termín štátnej bakalárskej skúšky.
 2. Žiadosť o predčasný termín bakalárskej štátnej skúšky musí byť podaná najneskôr do 20. februára 2017  cez podateľňu UCM v Trnave na Nám. J. Herdu 2 alebo poštou.
 3. K žiadosti musí byť priložený:
 • písomný súhlas vedúceho bakalárskej práce;
 • pracovná zmluva alebo iný dokument, ktorý dostatočne odôvodňuje Vašu nemožnosť účasti v riadnom termíne bakalárskych štátnych skúšok v auguste 2017.

Po splnení uvedených krokov a preskúmaní žiadostí bude informácia o povolení účastí na predčasnom termíne štátnej bakalárskej skúšky uverejnená na webovej stránke FMK.

Upozorňujeme potenciálnych záujemcov o predčasnú bakalársku štátnu skúšku, že:

 • termín odovzdania bakalárskej práce k obhajobe je do 21. apríla 2017,
 • letný semester pre končiacich študentov trvá 9 týždňov (od 13.2.2017 do 12.4.2017) a skúškové obdobie od
  19. apríla 2017 do 5. mája 2017,
 • odovzdanie indexov na študijné oddelenie do 5. mája2017,
 • odovzdanie prihlášok na štátne skúšky do 5. mája 2017,
 • termín štátnej skúšky od 15. mája 2017 – 23. mája 2017 (termín bude spresnený v súlade s finálnym počtom študentov prihlásených na štátne skúšky).