Pozvánka na EURAXESS UniverCity Tour

EURAXESS Slovensko organizuje v priebehu jesene 2016 sériu neformálnych stretnutí zahraničných výskumníkov, doktorandov a vysokoškolských učiteľov, ktorí pôsobia na slovenských vysokých školách a vo výskumných organizáciách na Slovensku.

Podujatia sa uskutočnia v univerzitných mestách na Slovensku:

  • Bratislava: v piatok 7. októbra 2016 od 13.45 hod.
  • Nitra: v piatok 14. oktróbra 2016 od 13.00 hod.
  • Žilina: v pondelok 17. októbra 2016 od 13.00 hod.
  • Banská Bystrica: v piatok 21. októbra 2016 12.45 hod.
  • Košice: v piatok 27. októbra 2016 od 13.30 hod.

Účasť na stretnutiach je bezplatná pre zahraničných výskumníkov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a ich rodinných príslušníkov.

Program:

  • prehliadka mesta s profesionálnym sprievodcom v anglickom jazyku,
  • posedenie v kaviarni/reštaurácii (predstavenie účastníkov stretnutia, informácia o poradenských službách siete EURAXESS, voľná diskusia).

Cieľom stretnutí je prehĺbenie vzájomnej spolupráce účastníkov, pomoc k spoznaniu kolegov z medzinárodnej vedeckej komunity, ako aj bližšiemu oboznámeniu sa so slovenskou kultúrou a históriou.

Viac informácií o sérii stretnutí organizovaných v rámci EURAXESS UniverCITY tour, ako aj informácie o konkrétnych stretnutiach v daných mestách nájdete na webovej stránke.