Prijímame prihlášky na PhD. štúdium v študijnom programe masmediálna komunikácia

O prijatie môže požiadať každý absolvent magisterského alebo inžinierskeho štúdia na domácej alebo zahraničnej vysokej škole v odbore mediálne a komunikačné štúdiá alebo inom príbuznom odbore. Výberové konanie má formu pohovoru. Uchádzač predstaví svoje motívy štúdia a projekt dizertačnej práce. Momentálne prijímame prihlášky na doktorandské štúdium v študijnom programe masmediálna komunikácia (denná aj externá forma). Všetky … Viac →

Pozvánka na EURAXESS UniverCity Tour

EURAXESS Slovensko organizuje v priebehu jesene 2016 sériu neformálnych stretnutí zahraničných výskumníkov, doktorandov a vysokoškolských učiteľov, ktorí pôsobia na slovenských vysokých školách a vo výskumných organizáciách na Slovensku. Podujatia sa uskutočnia v univerzitných mestách na Slovensku: Bratislava: v piatok 7. októbra 2016 od 13.45 hod. Nitra: v piatok 14. oktróbra 2016 od 13.00 hod. Žilina: v pondelok 17. októbra 2016 … Viac →