Panelová diskusia na MI 2014: Všetko sa dá dosiahnuť, aj keď sa začína od nuly

Vysoké školy produkujú každý rok množstvo absolventov. Nie každá však dokáže reagovať na rýchlo meniace sa potreby trhu a pripraviť svojich študentov, aby v praxi uspeli čo najskôr po ukončení štúdia. Naša fakulta vníma otázku prepojenia teoretickej prípravy a praktických skúseností veľmi citlivo. Za niekoľko posledných rokov vybudovala kreatívnu agentúru, kde môžu študenti riešiť reálne zadania, vytvorila fakultné médiá, ponúka rôzne prednášky, stáže či workshopy. Čo v skutočnosti očakávajú reklamné agentúry od absolventov marketingovej komunikácie? Tejto téme sa venovala panelová diskusia na konferencii Marketing Identity 2014.

Diskusiu moderoval Ivan Valach, projektový manažér v spoločnosti Maxman Consultants, s. r. o. Účastníkmi panelovej diskusie boli:

 • Mgr. Juraj Kováč, kreatívny líder spoločnosti This is Locco, s. r. o.
 • Pavol Minár, riaditeľ stratégie v spoločnosti Istropolitana Ogilvy, s. r. o.
 • Mgr. Ivana Molnárová, výkonná riaditeľka spoločnosti Profesia spol. s. r. o.
 • doc. PhDr. Slavomír Magál, CSc., vedúci Katedry umeleckej komunikácie FMK UCM
 • Ing. Martin Porada, riaditeľ spoločnosti 2create, s. r. o.
 • Róbert Slovák, kreatívny riaditeľ reklamnej agentúry Respect APP, s. r. o.

panelovka

Absolventi sa snažia nájsť čokoľvek, aj keď sa to netýka ich odboru

Vývoj trhu práce v oblasti marketingu sa neustále mení a kolíše. V roku 2008 bol na Slovensku nedostatok absolventov. Nielen spoločnosť Profesia hľadala spôsoby, ako získať ľudí zo zahraničia a ako dodať zamestnávateľom kvalitných odborníkov. Počet pracovných pozícií začal klesať a znižoval sa až do roku 2009. Situácia sa neskôr obrátila a v dôsledku prebytku absolventov a talentov nezamestnanosť rástla.

Marketing Identity 2014: Ivana Molnárová

Ivana Molnárová

Súčasný stav trhu práce na Slovensku vyjadrila výkonná riaditeľka spoločnosti Profesia Ivana Molnárová: „Ja vám prinášam dve správy. Dobrá je, že za posledných 12 mesiacov trh práce rastie. Tá zlá, že pracovné miesta v marketingovej oblasti stagnujú, nerastú takým spôsobom ako trh práce. Zamestnávatelia preferujú viac marketingových analytikov, čo je najrýchlejšie rastúci marketingový odbor v súčasnosti.“ Reklamné agentúry ponúkajú množstvo aktivít. Snažia sa organizovať workshopy, ktoré sú blízke praxi, súťaže, kde sa môžu študenti realizovať a ukázať, čo je v nich.

Ak vidíme u ľudí, že majú o niečo také záujem, je to veľmi veľké plus. Z akej školy prišli, berieme ako príjemný bonus,“ hovorí Róbert Slovák. Absolventom však veľakrát chýba práve prepojenie s praxou a s tým, čo firmy reálne potrebujú. Mnohé fakulty často nevenujú pozornosť tomu, čo zamestnávatelia potrebujú.

My očakávame chcenie učiť sa, vedieť utriediť veci a flexibilne reagovať, byť zvedavý, mať drive, energiu,“ tvrdí Molnárová. Riaditeľ spoločnosti 2create Martin Porada dodáva: „Najdôležitejšie je to, aby absolventi chceli robiť to, čo si vybrali. Chýba im však schopnosť pýtať sa, pozerať na to, čo robia, vedieť odpovedať na otázky, čo prinesiem firme? Veľa z nich to nevie, a to ich diskvalifikuje.“

 

Byť zdravo sebavedomý

Je naivné si myslieť, že každý študent bude mať jednu kvalitu. Keď vyberáme do agentúry ľudí, nepozeráme sa na to, čo vyštudovali, ale čo reálne urobili. Škola dá základ, prebudí motiváciu, ale that´s it,“ hovorí Juraj Kováč z agentúry This is Locco. „Prizeráme najmä na portfólio, ktoré majú za sebou. Veľakrát však nastane situácia, že síce majú krásne portfóliá, no dáme im vypracovať nejakú prípadovú štúdiu, dostanú na ňu veľa času a prinesú niečo diametrálne odlišné,“ dodáva.

Hostia panelovej diskusie sa zhodli, že pri hľadaní ľudí sa pozerajú viac na osobnostnú črtu ako samotné vzdelanie. Tá je rovnako dôležitá ako vlastné portfólio, vypracované zadania z vysokej školy, jednoducho všetko, s čím prídu na osobné stretnutie. Všímajú si, ako vedia uchádzači reagovať, ako myslia. „Kedysi išli do reklamy ľudia, ktorí mali veľké kultúrne a spoločenské ambície. Keď som prijímal ľudí do zamestnania, tak som mal rád takých, ktorí chceli zarobiť,“ spomína Slavomír Magál.

Marketing Identity 2014: Pavol Minár

Pavol Minár

Situácia sa však zmenila. „Ak si človek o sebe myslí, že je pán sveta a chamtivosť je dobrá, skôr-neskôr sa ukáže, že nevie urobiť kvalitnú marketingovú aktivitu,“ hovorí Minár. „Všetko je o tom, či to študent chce. Ak je niekto mladý a zapája sa do rôznych aktivít a príde na pohovor, hneď na ňom vidím, že je pripravený. U nás vo firme pracujú aj ľudia, ktorí zároveň študujú. “ dodáva. „Pre mňa je dôležité, aby ľudia mali kontakt s realitou, aby boli v obraze a vedeli, čo sa dnes deje a ako sa veci robia,“ dopĺňa Slovák.

 

Ak je človek kreatívny, tak sa v živote presadí

Panelisti na záver zhrnuli požiadavky na ideálny produkt – na absolventa (marketéra):

 • Vedieť čítať.
 • Nereagovať bezhlavo.
 • Vedieť samostatne reagovať.
 • Mať čo najväčšie prepojenie s aktuálnymi trendmi.
 • Mať skúsenosti s reálnymi zadaniami.
 • Vedieť objektívne hodnotiť veci.
 • Uvažovať v rovine návratnosti finančných nákladov klienta.
 • Vedieť povedať, prečo je to dobré, ako k tomu prišiel.
 • Vyjadriť svoj názor.
 • Mať drive a energiu.
 • Vedieť sa predať a prezentovať sa.

My prídeme k vám, vy prídete k nám

Na záver diskusie sa všetci zhodli na tom, že treba vytvárať a upevňovať spoluprácu medzi fakultami a agentúrami, najmä prostredníctvom prípadových štúdií. Najlepšie motivovať študenta je sprostredkovať mu konkrétne príbehy a konkrétnych ľudí. Vidieť vzory a zistiť, že všetko sa dá dosiahnuť, aj keď sa začína od nuly.

Foto: Matúš Pastor
Text: Zdenka Sekerešová

Súvisiace články:
Marketing Identity 2014: sledujte online | 5.11.2014