Odborníci v Smoleniciach diskutovali: absolventi verzus prax

Smolenice 6. 11. 2014 – Viac než stopäťdesiat účastníkov z jedenástich krajín, medzi inými aj veľvyslanec z Ukrajiny a Holandska, to je bilancia tohtoročnej medzinárodnej vedeckej konferencie – Marketing Identity, ktorú už po jedenásty raz zorganizovala Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (FMK UCM). Hlavnou témou bola „Explózia inovácií“. V dňoch 4. a 5. novembra si na Smolenickom zámku vymenili svoje poznatky akademici spolu s odborníkmi z praxe. Súčasťou programu bolo aj odovzdávanie ocenenia Granátt a udelenie čestného doktorátu holandskému politikovi a profesorovi Jozefovi M. M. Ritzenovi.

 „Inšpiráciu pre výber témy tohtoročnej konferencie sme čerpali vo významných medzinárodných projektoch o inováciách, ktoré práve na fakulte riešime,“ zdôvodnila výber témyDana Petranová, dekanka fakulty. Jedným z nich je aj spolupráca s vládnou inštitúciou SARIO, ktorá je podriadená Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky. „Som poctený spoluprácou s Fakultou masmediálnej komunikácie a teším sa na ich prezentáciu na našom expertnom fóre,“ vyjadril nadšenie Pavol Dolhy, zástupca SARIO pre Slovensko-ukrajinské fórum.

Nosnou časťou konferencie bola panelová diskusia. Na tému Čo očakáva prax od absolventov marketingovej komunikácie? diskutovali kreatívny riaditeľ Respectapp Róbert Slovák, strategický riaditeľ Istropolitana Ogilvy Pavol Minár, riaditeľ 2create Martin Porada, kreatívny vedúci This is Locco Juraj Kováč a zástupkyňa pracovného portálu Profesia Ivana Molnárová. Akademickú obec zastúpil vedúci Katedry umeleckej komunikácie FMK UCM docent Slavomír Magál. „Veľmi sa mi páči, ak sa fakulta snaží vytvoriť priestor na to, aby si študenti skúsili, ako to naozaj funguje v praxi. Inkubátory a zadania, ktoré robia v skupinách sú super, ak sú čo najreálnejšie a najbližšie tomu, čo daná praxvyžaduje,“ rozhovoril sa o potrebe praktických úloh pre študentov už počas štúdia Róbert Slovák. „Očakávame od absolventov zvedavosť a energiu. Sme schopní ich ešte veľa naučiť, ale oni musia mať chuť učiť sa,“ dodala Ivana Molnárová.

Súčasťou programu bolo aj vyhlásenie výsledkov druhého ročníka súťaže Granátt, ktorej hlavným cieľom je oceniť projekty spoločenskej zodpovednosti vzdelávacích inštitúcií. Na treťom mieste sa umiestnil projekt s názvom „Odklínanie lesa“, ktorý vypracovala Základná škola Sama Cambela zo Slovenskej Ľupče. Ich cieľom bolo chrániť a zlepšovať životné prostredie vo svojom okolí. Druhé miesto obsadil projekt študentov Strednej odbornej školy strojárskej z Kysuckého Nového Mesta „Škola vo firme, firma v škole“, ktorý mal za úlohu informovať absolventov základných škôl o získaní vzdelania a následne aj zamestnania v rámci spolupráce so strojníckymi spoločnosťami. Na prvom mieste skončilo Gymnázium P. Pazmáňa v Nových Zámkoch s environmentálnym projektom „Čo sa deje s odpadom?“ „Som šťastný, že práve náš projekt sa stal víťazným, a že existuje súťaž, ktorá takýmto spôsobom inšpiruje mladých študentov k záujmu o svoje okolie,“ zhodnotil vedúci projektu Zoltán Soóky.

Vzácnemu hosťovi konferencie, holandskému politikovi a profesorovi Jozefovi M. M. Ritzenovi, udelila Vedecká rada Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave čestný titul doctor honoris causa. Ritzen v úvodnej časti vystúpil s príspevkom „Marketing modernej univerzity.“ Bývalý holandský minister školstva, ešte pred vstupom do politiky vyučoval ekonómiu na viacerých svetovo uznávaných univerzitách medzi, ktoré patria kalifornská Berkeley alebo Univerzita vo Wisconsine.

Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave je mladá, moderná a dynamická fakulta, alma mater mnohých úspešných žurnalistov, mediálnych odborníkov, marketérov, moderátorov, hovorcov, pracovníkov reklamných, marketingových a PR agentúr ako aj renomovaných pedagógov a odborníkov z praxe. Poskytuje vysokoškolské vzdelanie v študijných programoch masmediálna komunikácia, marketingová komunikácia, media relations (v anglickom jazyku) a aplikované mediálne štúdiá. Okrem toho realizuje aj habilitačné a inauguračné konania. Fakultavznikla 01. 08. 1997.

Viac informácií poskytne:
PaedDr. Eva Habiňáková, PhD.
Kabinet public relations
Atteliér – kreatívna a eventová agentúra FMK UCM v Trnave
e-mail: press.fmk@ucm.sk

Zdroj: Tlačová správa