Oznam študijného oddelenia pre končiacich študentov

Prosíme všetkých končiacich študentov bakalárskeho a magisterského štúdia v akademickom roku 2014/2015 na FMK UCM v Trnave, aby si v systéme AIS skontrolovali všetky osobné údaje, potrebné na vystavenie dokladov o štátnej skúške – dĺžne, mäkčene v mene a priezvisku, dátum narodenia, miesto narodenia, atď.