Oznam pre študentov Kabinetu pohybovej aktivity

Kabinet tento rok prebieha dištančnou formou od 5. októbra 2020. Hodnotenie bude realizované na základe riadneho odovzdávania zadaní v stanovených termínoch a účasti na vybraných online hodinách.

Každý člen je povinný pridať sa a sledovať informácie, oznamy a organizačné pokyny v jednotlivých facebookových skupinách

Zároveň študenti, ktorí majú Kabinet zapísaný, vyplnia do stredy 7.októbra nasledujúci formulár, v ktorom zaevidujú svoje preferované aktivity (k záverečnému hodnoteniu).

V prípade otázok prosím kontaktujte martina.kulisievicova(at)ucm.sk (joga) alebo vladimira.hladikova(at)ucm.sk (zumba).