útoky na novinárov

Odmietame útoky a akékoľvek zastrašovanie novinárok a novinárov

Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave sa pripája k vyhláseniu šéfredaktoriek a šéfredaktorov slovenských médií a odmieta akékoľvek útoky na novinárky a novinárov a ich zastrašovanie.

 Žurnalistická práca je pre zachovanie demokratickej spoločnosti nenahraditeľná a rovnako nenahraditeľná je ochrana jej nositeliek a nositeľov pri výkone povolania. Akékoľvek útoky na novinárky a novinárov sú zároveň útokmi na slobodu médií a demokratickú spoločnosť.

Vyjadrujeme podporu a rešpekt k práci novinárke Marte Jančkárovej.

Zdroj titulnej foto: europskenoviny.sk/European Union, 2021