Pedagógovia nadobúdali nové zručnosti. Navrhovali novú stratégiu značky FMK

Nedávno sa zúčastnili na praktickom workshope o tvorbe stratégie značky, ktorý viedol Pavol Minár, známy slovenský marketingový a reklamný stratég a pedagóg našej fakulty.

Za posledný čas ste už viackrát mohli vidieť, že naši pedagógovia sa neustále snažia rozvíjať svoje ako teoretické, tak i praktické zručnosti, aby fakulta spolu s jej študentmi napredovala (a mohla byť aj naďalej oficiálne tou najlepšou v oblasti masmediálnej komunikácie). Preto, kým sa študenti pripravovali na skúšky, aby dokázali svoje doteraz získané vedomosti, pedagógovia opäť pracovali na získavaní nových.

Počas dvoch intenzívnych dní, do ktorých bol workshop rozdelený, sa pedagógovia zaoberali napríklad tým, ako je v súčasnosti fakulta vnímaná internou aj externou verejnosťou v kontraste s tým, ako chceme, aby bola fakulta vnímaná. Predmetom workshopu bolo tiež definovanie esencie značky či hľadanie insightov k tvorbe stratégie. Počas stretnutí boli využité viaceré kreatívne techniky, s ktorými sa možno študenti už čoskoro stretnú aj na niektorých predmetoch.

Z tímovej práce vzišli viaceré podnetné nápady

Workshop bol doplnený aj o inšpiratívne teoretické prednášky kolegu Dr. Minára s rôznymi príkladmi z praxe a bol obohacujúcim zážitkom pre všetkých zúčastnených. Pedagógovia získali nielen nové nástroje, ale aj perspektívy, ktoré môžu využiť pri výučbe a svojej ďalšej práci na Fakulte masmediálnej komunikácie. Študenti zas môžu očakávať, že sa stretnú s novými kreatívnymi cvičeniami a prístupmi, ktoré budú mať priamy vplyv na ich vzdelanie a pripravia ich na výzvy, s ktorými sa budú stretávať vo svojom profesijnom živote.

Výsledkom workshopu je návrh viacerých možných stratégií značky UCM FMK, ktoré vzišli z tímovej práce pedagógov. Sú postavené na silných insightoch založených na exaktných dátach a reálnom vnímaní prostredia fakulty.

pavol minár

Pavol Minár, ktorý viedol workshop, bol nedávno hosťom podcastu OK 360° magazínu Stratégie. Vypočuť si ho môžete tu. Zdroj: Linda Barborková

Teší nás, že návrhy možných stratégií od účastníkov workshopu sa do veľkej miery zhodovali s návrhmi, ktoré na konci workshopu predstavil Dr. Minár ako skúsený stratég. Tento fakt len podčiarkuje to, že Fakulta masmediálnej komunikácie stojí nohami pevne na zemi, dôkladne vníma potreby trhu aj študentov, reaguje na ne a sebavedomo kráča s dobou, aby ponúkala študentom najlepšie možné vzdelanie.

Zdroj všetkých foto: Linda Barborková