Na Dni otvorených dverí privítame záujemcov o štúdium na našej fakulte

V piatok 13. februára 2015  sa od 10.00 hod. v Kine OKO na Námestí J. Herdu uskutoční Deň otvorených dverí našej fakulty. Záujemcovia o štúdium na FMK UCM sa môžu dozvedieť zaujímavé informácie o študijných programoch, školských i mimoškolských aktivitách.

Deň otvorených dverí je určený študentom i absolventom stredných škôl so záujmom o štúdium na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM. Prináša možnosť zoznámiť sa nielen s jednotlivými študijnými programami, ale aj s aktivitami, ktoré naša fakulta ponúka prostredníctvom Kreatívnej a eventovej agentúry zastrešujúcej kabinety, a takisto s médiami pôsobiacimi na univerzite (Rádio Aetter, časopis Atteliér, FMK TV).

Deň otvorených dverí prinesie jeho návštevníkom aj informácie o možnostiach štúdia v zahraničí a uplatnení absolventov jednotlivých študijných programov.

Príďte na DOD FMK a zistite, aké je to byť hrdinami.

Všetky informácie spojené s prijímacím konaním nájdete v menu Prijímačky – bakalárske/magisterské štúdium.

DOD FMK 2015 - plagát

DOD FMK 2015 – plagát