Minuloročný zborník z konferencie Marketing Identity sa opäť dostal do medzinárodnej databázy

Zborník anglických textov z konferencie Marketing Identity 2014: Explózia inovácií zaradili recenzenti z Web of Science do svojej databázy.  

Ide o druhý výstup z marketingovej konferencie Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, ktorý zaregistrovaním do medzinárodného zoznamu získal charakter kvalitnej vedeckej publikácie. Ľudmila Čábyová, prodekanka FMK UCM: „Je to pre nás ďalší úspech v rade, ktorý nás motivuje, aby sme sa kvalitatívne posúvali stále vyššie a publikovali hodnotné vedecké články a monografie.“ 

Len niekoľko týždňov pred konaním 12. ročníka konferencie Marketing Identity 2015, ktorá sa bude niesť v duchu digitalizácie nášho každodenného života, tak nielen organizátori stoja pred výzvou vybrať vhodné texty do nasledujúcej publikácie. Zuzana Bezáková, členka organizačného výboru konferencie: „Proces indexácie v medzinárodných databázach sa odvíja od kvality jednotlivých príspevkov, preto veríme, že i tento rok účastníci nášho vedeckého podujatia odprezentujú výsledky svojich výskumných aktivít, a tiež praktické skúsenosti v rôznych oblastiach na požadovanej úrovni.“

Každoročne sa posudzujú tisícky textov, ktoré sa uchádzajú o začlenenie do celosvetových zoznamov. Medzi nimi sa momentálne nachádza i zborník z masmediálnej konferencie Megatrends and Media: Totems and Taboo. Veríme, že i v tomto prípade budeme úspešní.

Text: Dáša Mužíková
Foto: Diana Čermáková

Súvisiace stránky