Koordinačné stretnutie ERASMUS+

V stredu 29. marca 2017 sa o 14.30 hod. v JA13 (JAMA) uskutoční koordinačné stretnutie všetkých študentov a náhradníkov, ktorí majú v akademickom roku 2017/2018 vycestovať v rámci programu ERASMUS+ na niektorú z partnerských univerzít.

Zoznam nominovaných študentov je dostupný na fmk.sk.