Výsledky výberového konania ERASMUS+ 2017/2018

Výsledky výberového konania na študijné pobyty Erasmus+ na akademický rok 2017/2018 – podľa jednotlivých krajín a univerzít:

Česká republika

1. Univerzita J. A. Komenského Praha, Česká republika

 1. Dominika Závodská – ZS
 2. Noemi Mária Gieratová – ZS
 3.  Ema Poničanová – ZS
 4. Anna Kopčanová – ZS

Náhradníci:

 1. Eva Macháčová – ZS
 2. Michal Kubovics – LS

2.    Česká zemědělská univerzita v Prahe, Česká republika

 1. Matej Ďuríček – ZS
 2. Kristína Kaminská – LS

Náhradník:

 1. Kristína Juráková – LS

3.    Univerzita Karlova v Prahe, Česká republika

 1. Lucia Nagyová – ZS
 2. Veronika Andorová – ZS
 3. Branislav Oprala – ZS
 4. Kamila Navrátilová – ZS

Náhradník:

 1. Patrícia Demeterová – ZS

4.    Vysoká škola finanční a správní, Praha, Česká republika

 1. Darina Sklenárová – ZS

Nemecko

1.    Hochschule der Medien, Stuttgart, Nemecko

 1. Matúš Zibala – ZS
 2. Martin Horváth – ZS

Portugalsko

1.    University of Algarve, Portugalsko

 1. Klára Almásiová – ZS
 2. Dominika Ďaďová – LS
 3. Kristína Dobrocká – LS
 4. Radoslav Merčiak – LS

Chorvátsko

1.    University of Dubrovnik, Chorvátsko

 1. Veronika Škulová – LS
 2. Martina Šnajnarová – LS
 3. Martin Mazan – ZS
 4. Jana Fridrichová – ZS

Náhradník:

 1. Kristína Roobová – LS

2. Edward Bernays College, Záhreb, Chorvátsko

 1. Daniel Lietava – LS
 2. Róbert Pericht – LS

3. University of Applied Sciences, Baltazar, Zaprešič, Chorvátsko

 1. Michal Haviar – ZS
 2. Veronika Vrúbelová – ZS

4. J. J. Strossmayer University of Osijek, Chorvátsko

 1. Alžbeta Galandová – LS

Poľsko

1. Czestochowa University of Technology, Poľsko

 1. Klaudia Warchalová – ZS
 2. Vladimíra Činčurová – ZS

2. University of Economics in Katowice, Poľsko

 1.  Dominika Hadbavná – ZS
 2.  Veronika Singerová -ZS

3. Pedagogical University of Krakow, Poľsko

 1. Daniela Štulajterová – ZS
 2. Michaela Miženková – ZS

Náhradník:

 1. Jakub Kňažko – ZS

4. University of Maria Curie-Skłodowska in Lublin, Poľsko

 1. Martina Vičanová – ZS
 2. Lucia Petriková – ZS

Lotyšsko

1. Riga Stradins University, Lotyšsko

 1. Dominik Stano – ZS
 2. Kristína Švercelová – ZS

Náhradník:

 1. Marietta Spurná – LS

Rumunsko

1. University of Lucian Blaga Sibiu, Rumunsko

 1. Peter Dlhopolec – LS
 2. Mária Šišková – LS

Holandsko

1. Saxon University of Applied Sciences, Entschede, Holandsko

 1. Alžbeta Hanuliaková – ZS
 2. František Latinák – LS

Náhradník:

 1. Andrej Sebastián Kolek – LS

Poučenie: Realizácia mobilít študentov FMK UCM v Trnave v rámci programu Erasmus+ počas akademického roka 2017/2018 je podmienená výškou finančnej dotácie pridelenej od Národnej agentúry programu pre Univerzitu sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

O ďalšom postupe vás bude informovať fakultný koordinátor mobilít doc. PhDr. Ján Višnovšký, PhD.  prostredníctvom stretnutia v apríli 2017.

Vzhľadom na vysoký záujem študentov o zahraničné študijné pobyty a obmedzený počet miest odporúčame využívať aj iné možnosti grantovej podpory mobilít poskytované: