FMK zabezpečuje študentom prax v regionálnych firmách

Trnava, 29. 10. 2014 – Jedným z hlavných zámerov Fakulty masmediálnej komunikácie v Trnave (ďalej FMK) je prepojenie teoretických vedomostí s praktickými skúsenosťami. V súčasnosti sa kladú na absolventov vysokých škôl čoraz väčšie nároky.

Praktické skúsenosti sú pre budúcich uchádzačov o zamestnanie veľkou výhodou. FMK tak nadväzuje na prioritu Ministerstva školstva, ktoré spustilo projekt „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“ s cieľom prispôsobiť vysokoškolské vzdelávanie potrebám praxe a požiadavkám znalostnej spoločnosti. Práve v tejto súvislosti bola fakulta sprostredkovateľom medzi študentmi marketingovej komunikácie a spoločnosťou Autocomodex Trnava, ktorá študentom dala možnosť zapojiť sa do súťaže. V priebehu jedného mesiaca v čase od 6.10. 2014 do 5.11. 2014 mali študenti pripraviť pre firmu kreatívny návrh marketingovej komunikačnej stratégie zameraný na zvýšenie predaja produktu. „Výhodou tohto spojenectva je pre študentov reálne prostredie a riešenie konkrétnych, resp.  aktuálnych výziev z praxe a pre podnikateľskú sféru zas získanie nových pohľadov  a kreatívnych nápadov v oblasti marketingu a marketingovej komunikácie,“ uviedla docentka Renáta Nováková z katedry marketingovej komunikácie FMK. Okrem nadobudnutých skúseností, je pre súťažiacich lákadlom i finančná odmena 500 Eur. Výsledky súťaže vyhlási firma 4. 11. 2014, počas medzinárodnej vedeckej konferencie Marketing Identity na Smolenickom zámku.

Škola sa bude aj naďalej snažiť sprostredkovať študentom podobné príležitosti a hľadať možnosti spolupráce s ďalšími firmami, kde budú môcť študenti riešiť konkrétne problémy z praxe „Verím, že organizácie, ktoré pôsobia v Trnavskom regióne využijú takúto príležitosť a poskytnú študentom možnosť pomôcť im pri riešení ich problémov priamo v praxi. Okrem toho si môžu priamo vyprofilovať svojich budúcich zamestnancov, ktorých už netreba nákladnými metódami oboznamovať so situáciou vo firme a s prostredím, v ktorom organizácia pôsobí,“zhodnotila docentka Nováková.

Zdroj: Martina Štepanovská