Cirkulátor 2014

Aj tento rok sa môžete prihlásiť do súťaže Cirkulátor 2014. Pre študentov je pripravených 13 súťažných kategórií bez obmedzeného počtu prihlásených prác, pričom jednu prácu môžete prihlásiť do viacerých kategórií. Posledný terrmín na zaslanie prihlášky je v nedeľu 30. november 2014.

Viac informácií o súťaži a prihlášku  nájdete na webovej stránke alebo na facebooku.

Cirkulator2014_plagat