FMK zabezpečuje študentom prax v regionálnych firmách

Trnava, 29. 10. 2014 – Jedným z hlavných zámerov Fakulty masmediálnej komunikácie v Trnave (ďalej FMK) je prepojenie teoretických vedomostí s praktickými skúsenosťami. V súčasnosti sa kladú na absolventov vysokých škôl čoraz väčšie nároky. Praktické skúsenosti sú pre budúcich uchádzačov o zamestnanie veľkou výhodou. FMK tak nadväzuje na prioritu Ministerstva školstva, ktoré spustilo projekt „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“ … Viac →