FMK UCM sa stáva členom UNESCO-UNAOC UNITWIN

Vďaka Kabinetu medzinárodných vzťahov FMK UCM sa naša fakulta stala pridruženým členom medzinárodnej siete univerzít pre médiá, informačnú gramotnosť a medzikultúrny dialóg – UNESCO-UNAOC UNITWIN. Hlavným partnerom Fakulty masmediálnej komunikácie je Autonómna Univerzita v Barcelone, ktorá bola jedným zo zakladajúcich členov siete.

„Ide o významný pokrok v oblasti rozširovania aktivít Medzinárodného centra pre rozvoj mediálnej a informačnej gramotnosti (IMEC) a upevňovania pozície FMK UCM medzi inštitúciami propagujúcimi koncepty “MIL” (Media and Information Literacy) v globálnom meradle“, povedal vedúci kabinetu Martin Ďurko. Obe univerzity by mali spolupracovať v oblasti výmeny informácií a akademických materiálov, návštev a výmeny výskumných a pedagogických pracovníkov a študentov, rozvoja spoločných výskumných projektov, v oblasti medzinárodných programov a organizácie spoločných akademických aktivít – prednášok, seminárov, konferencií a vzdelávacích kurzov.