Filmári, aj tento rok máte šancu zabodovať. Prihláste sa do súťaže CINEAMA 2022

Trnavský samosprávny kraj a Trnavské osvetové stredisko pozývajú na XXVI. ročník regionálnej amatérskej filmovej súťaže CINEAMA 2022.

Poslaním regionálnej súťaže je napomáhať vyhľadávaniu talentovaných filmových tvorcov a vytvárať priestor na rozvoj umeleckej a technickej zdatnosti detí, mládeže a dospelých v tvorbe filmov rôzneho tematického a žánrového zamerania. Umožniť individuálnu odbornú konzultáciu, rozvíjať vedomosti v oblasti procesu technického a umeleckého spracovania filmových diel.

Uzávierka regionálnej súťaže: 3. mája 2022
Miesto: výstavná sieň Trnavského osvetového strediska M. Sch. Trnavského 5, Trnava (Dom hudby)
Usporiadateľ: Trnavský samosprávny kraj, Trnavské osvetové stredisko

cineama 2022

Súťaž je tematicky neobmedzená, dĺžka súťažných filmov je od 1 do 20 minút. V súťaži budú udelené ceny a čestné uznania. Film nesmie byť starší ako 3 roky.

Do súťaže nie je možné prihlásiť film, ktorý zobrazuje a vyzýva na násilie, šíri hoaxy a predsudky alebo iným spôsobom popiera hodnoty ľudskosti a humanizmu. Diela s cudzojazyčnými dialógmi musia obsahovať slovenské titulky vložené do obrazu.

Súťažné kategórie, technické podmienky filmov, kritériá hodnotenia a všetky ďalšie potrebné informácie nájdete v propozíciách súťaže CINEAMA 2022, prípadne na webe Trnavského osvetového strediska.

Doručenie súťažných filmov

Filmy treba doručiť mailom, osobne alebo poštou na adresu:

Trnavské osvetové stredisko
Dom hudby Mikuláša Schneidera Trnavského
ul. Mikuláša Schneidera Trnavského 5
917 01 Trnava

na oddelenie záujmovej umeleckej činnosti.

Pre viac informácií:

Mgr. Emília Szegényová, odd. ZUČ, 033/ 5 511 187, 0902/ 144 598 , 0910/ 523 709

szegenyova.emilia(at)zupa-tt.sk

Zdroj titulnej foto: unsplash.com/KAL VISUALS