Oznam pre študentov MARK a VZME (11.4.)

V stredu 11. apríla 2018 sa úradné hodiny pre študentov MARK a VZME na sekretariáte katedier v Jame rušia.