Pozvánka na workshop „How to bakalárka II.“

Pozývame vás na pokračovanie workshopu „How to bakalárka II,“ ktorý sa uskutoční v stredu 11. apríla 2018 v Jame JC13.

Na workshope dostane priestor na zodpovedanie vašich otázok ohľadom písania Bc. prác.  Zaoberať sa budete aj problematikou empirických a aplikačných častí bakalárskych prác. Pozvaní sú aj predčasní bakalári.