Zaradenie zborníka Design that sells do databázy Web of Science - pagecover

Zborník z konferencie Marketing Identity: Dizajn, ktorý predáva, sa dostal do databázy Web of Science

Výstupom konferencie Marketing Identity 2013, ktorú organizovala Fakulta masmediálnej komunikácie UCM na Smolenickom zámku, bol okrem textov v slovenskom, českom alebo poľskom jazyku aj anglický zborník Design that sells. Ten sa úspešne podarilo zaradiť do databázy Web of Science.

Zaradenie (indexácia) vedeckých publikácií do renomovaných databáz ako Web of Science či SCOPUS je znakom kvality textov a pre našu fakutu veľký úspech v tejto oblasti.

Design that sells: zborník„Radi by sme sa poďakovali všetkým, ktorí prispeli svojimi kvalitnými textami. Usilujeme sa robiť všetko preto, aby sa nám tento úspech podaril zopakovať aj v budúcnosti.“ povedala Dáša Mendelová z organizačného výboru. „Momentálne pracujeme na výstupoch z minuloročnej jesennej konferencie Marketing Identity 2014: Explosion of Innovations, ktorý hneď, ako vyjde v tlači, pošleme opäť na posúdenie,“  dodala.

Marketing Identity 2013: Design that sells

Medzinárodná konferencia Marketing Identity 2013: Dizajn, ktorý predáva sa konala 4. a 5. novembra 2013 v priestoroch Kongresového centra SAV na Smolenickom zámku. Išlo už o 10. ročník významného podujatia našej fakulty, na ktorom sa stretávajú domáci i zahraniční odborníci. Súčasťou konferencie bolo aj odovzdávanie čestného doktorátu „doctor honoris causa“ svetoznámemu sociológovi Zygmuntovi Baumanovi. Účastníci diskutovali v 4 sekciách: Design Identity, Generation Identity, Digital Identity a CSR Identity, z ktorých najlepšie príspevky v angličtine sa dostali práve do spomínaného zborníka.

Naša fakulta organizuje 14. – 15. apríla jarnú smolenickú konferenciu Megatrendy a médiá 2015: Mediálna farma – totemy a tabu. Aj v rámci tejto konferencie sa zostaví zborník s anglickými textami vhodnými, ktorý sa bude uchádzať o indexovanie.

Dokument na stiahnutie: