Zasadnutie AS FMK UCM (6.12.)

Riadne zasadnutie AS FMK UCM v Trnave sa uskutoční vo štvrtok 6. decembra 2018 o 13.00 hod. v zasadačke rektora Z.03 na prízemí budovy na Nám. J. Herdu 2.