Súťaž o účasť na Európskom týždni regiónov miest v pozícii akreditovaných novinárov

V októbri 2017 sa uskutoční Európsky týždeň regiónov a miest #EURegionsWeek a vy môžete byť pri tom. Stačí napísať krátky článok a poslať ho do 25. júna na sutaz@fmk.sk.

Ide o účasť v mediálnom programe #Youth4Regions, vďaka ktorému budú k 29 študentom žurnalistiky a komunikácie z celej EÚ pristupovať ako k skutočným akreditovaným novinárom, ktorí mediálne pokryjú toto významné európske podujatie.

O čom má byť článok?

Predmetom článku je originálnym spôsobom predstaviť projekt spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja a Kohéznym fondom, ktorý bude podporovať udržateľný rast, najmä vytváranie pracovných miest, zlepšenie kvality života a trvalo udržateľný rozvoj.

Príklady konkrétnych projektov nájdete na stránke Inforegio.

Jazyk: angličtina
Rozsah: 400 – 1000 slov

Celé znenie podmienok nájdete na stránke usporiadateľa súťaže:

Porota bude posudzovať:

  • originalitu,
  • spôsob, akým autor/-ka čitateľa zaujme,
  • rešpektovanie etických princípov novinárstva,
  • rozsah výskumu a práce v teréne v súvislosti s témou,
  • naplnenie témy,
  • štýl práce.

Čo znamená byť akreditovaným novinárom počas podujatia Európsky týždeň regiónov a miest, napísali študenti z predošlých ročníkov:

Ako sa zapojíte?

Každá škola môže nominovať max. 2 študentov v spoločnej prihláške, ktorú pošle najneskôr 30. júna.

Svoje práce posielajte na sutaz@fmk.sk do 25. júna 2017, aby sme na fakultnej úrovni stihli vybrať študentov na nomináciu.

Z prác budú vyberať doc. Ján Višňovský a doc. Ľudmila Čábyová.