Seniori absolvovali mediálnu výchovu

Trnava, 1. 4. 2014 – V rámci celoživotného vzdelávania organizuje Fakulta sociálnych vied Univerzity Sv. Cyrila a Metoda v Trnave univerzitu tretieho veku, ktorej súčasťou bol v pondelok popoludní aj kurz mediálnej výchovy. Univerzita tretieho veku je určená pre aktívnych seniorov, ktorý sa chcú vzdelávať, rozvíjať spoločenské vzťahy a spríjemniť si seniorský vek činnosťou.

Včerajší kurz mediálnej výchovy v spolupráci s Fakultou sociálnych vied zabezpečili pedagógovia a doktorandi Fakulty masmediálnej komunikácie UCM. Viac ako 20 seniorov malo možnosť bližšie spoznať médiá, ich zákulisie a podmienky vzniku mediálnych produktov.

„Účastníci si na vlastnej koži vyskúšali, aké je to stáť pred objektívom fotoaparátu a kamery. V hudobnom štúdiu naspievali CD s ľudovými piesňami, vyspovedali profesionálnych fotografov, posadili sa na režisérsku stoličku a nazreli do strižne. Do nášho HD štúdia priniesli so sebou obrovské množstvo energie, optimizmu a skúseností. Myslím, že od nás odchádzali plní zážitkov a nových vedomostí. Sme vďační dekanovi FSV, Petrovi Horváthovi, že nám umožnil kontakt so seniormi. Boli pre nás v mnohom inšpiráciou.“ priblížila kurz dekanka FMK UCM, Dana Petranová.

Pozn.: HD štúdio bolo vybudované v rámci projektov Európskej únie a spolufinancované zo štrukturálnych fondov EÚ.

Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave je mladá, moderná a dynamická fakulta, alma mater mnohých úspešných žurnalistov, mediálnych odborníkov, marketérov, moderátorov, hovorcov, pracovníkov reklamných, marketingových a PR agentúr ako aj renomovaných pedagógov a odborníkov z praxe. Poskytuje vysokoškolské vzdelanie v študijných programoch masmediálna komunikácia, marketingová komunikácia, media relations (v anglickom jazyku) a aplikované mediálne štúdiá. Okrem toho realizuje aj habilitačné a inauguračné konania. Fakulta vznikla 01. 08. 1997.

Viac informácií poskytne:
PaedDr. Eva Habiňáková, PhD.
Kabinet public relations
Atteliér – kreatívna a eventová agentúra FMK UCM v Trnave
e-mail: press.fmk@ucm.sk

Zdroj: Tlačová správa