Na UCM vystúpila profesorka Cristina Emanuela Dascălu, hovorila na tému básní o láske

Prednášku, ktorá sa uskutočnila v stredu 11. októbra v Akademickom klube na Herdu, zorganizovala Katedra masmediálnej komunikácie FMK.

Témou vystúpenia profesorky z University of Iași v Rumunsku boli Básne o láske v interkultúrnom kontexte. Po odbornom výklade nasledovalo čítanie tematicky príbuzného diela Equinox to Solstice: From Ithaca, with Love. 

Prof. Dr. Cristina-Emanuela Dascălu, PhD., pôsobí na Univerzite Apollonia v Iași v Rumunsku. Doktorát z angličtiny získala na univerzite v Tulse v USA a od roku 1994 vyučuje angličtinu a komunikáciu. Taktiež píše beletriu, venuje sa literárnej kritike a moderuje programy v rozhlase a televízii.

profesorka z rumunska

Zdroj: FMK UCM v Trnave