mladý marktér 2022

Súťaž Mladý marketér

Zahraj sa s nami na marketéra, otestuj svoje schopnosti a vyhraj zaujímavé ceny.

„Mladý marketér“ je súťaž v znalostiach z marketingu a je určená pre študentov stredných škôl.

Do súťaže Mladý marketér sa môžeš zaregistrovať v termíne do 31. 3. 2022. Prihlasovanie uzatvoríme po registrácii 100 účastníkov súťaže. Registrovaní účastníci dostanú marketingové zadanie, ktoré zašlú vypracované najneskôr do 30. 4. 2022. Finále súťaže Mladý marketér sa uskutoční 1. 6. 2022.

Ceny

Výherné ceny

Najlepšie práce budú odmenené cenami od partnera súťaže Mladý marketér spoločnosti DATART. 

datart logo

Harmonogram

Harmonogram 2. ročníka súťaže Mladý marketér

Oficiálna registrácia študentov stredných škôl 
do 31. 3. 2022

Marketingové zadanie zašleme
4. 4. 2022

Uzávierka zasielania marketingového zadania do finále
30. 4. 2022

Finále súťaže Mladý marketér
1. 6. 2022

Priebeh súťaže

Priebeh súťaže Mladý marketér
  • Do 31. 3. 2022 oficiálna registrácia účastníkov na linku bit.ly/mladymarketer2022
  • Záujemca vyplní online registráciu. 
  • Účastníci vypracujú marketingové zadanie, ktoré im bude odoslané na zaregistrovaný e-mail. 
  • Komisia vyhodnotí práce. 
  • Najlepšie práce budú odmenené atraktívnymi cenami od spoločnosti DATART.

datart logo 

Koordinačný výbor

Koordinačný výbor

doc. Ing. Jaroslav Bednárik, PhD.
Mgr. Natália Nagyová
Mgr. Jana Charvát Janechová

Dokumenty

Dokumenty na stiahnutie

Víťazi

Víťazi 1. ročníka súťaže Mladý marketér

8. júna 2021 sa uskutočnilo finále 1. ročníka súťaže Mladý marketér. Celkovo žiaci stredných škôl odovzdali 70 prác. 

Predstavujeme vám víťazov:

  • 1. miesto – Dávid Kováčik, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • 2. miesto – Lucia Kurilecová/Veronika Račeková, Spojená škola, Kollárova 17, 078 01 Sečovce
  • 3. miesto – Oliver Bakoš, Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, 821 07 Bratislava

Zároveň ďakujeme sponzorovi súťaže – spoločnosti SAMSUNG za poskytnuté ceny.

 
Späť hore ↑