Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí organizuje Fakulta masmediálnej komunikácie pre uchádzačov o štúdium v bakalárskych a magisterských študijných programoch. Tím, ktorý tvoria študenti a doktorandi FMK UCM, pripravuje každoročne zaujímavý program zložený z predstavenia študijných programov, informácií o podaní prihlášky na vysokoškolské štúdium, videí o školských i mimoškolských aktivitách a príležitostiach, ktoré naša fakulta ponúka.

Deň otvorených dverí FMK UCM sa uskutoční 10. februára 2023 o 10.00 hod. v Aule Jozefa Matúša na Bučianskej ul. 4/A.

Viac informácií nájdete na https://nafmkjemidobre.sk/.

Zdroj titulnej foto: Boris Holečko

 
Späť hore ↑