Presmerovanie výučby (16.10.)

Výučba z AULY na Bučianskej ulici bude dňa 16.októbra 2019 presmerovaná nasledovne:

  • Predmet teória médií (2. Bc. KOMU, 14.50 hod.) s Dr. Kačincovou Predmerskou bude presunutý do Jamy do miestnosti JC 11,
  • Predmet diplomový seminár I. (2. Mgr. MARK a 2. Mgr. TEDI, 16.40.hod.) s Dr. Fašiangom bude presunutý do Jamy, do miestnosti JC 11.
  • Predmet agentúrna žurnalistika s p. Puchalom (3. Bc. KOMU, 1. Mgr. KOMU, 14.50., JC 11) sa bude realizovať v miestnosti JC 14 v nezmenenom čase.