Oznam k technickému výpadku systému AiS2

Milí študenti,

veľmi nás mrzí vzniknutá situácia ohľadom technickým problémov so systémom AiS2. Išlo však o poruchu, ktorej urýchlené vyriešenie nespadá do kompetencie ani fakulty, ani samotnej univerzity.

Komptentné osoby boli na vzniknutý problém upozornené a s externou spoločnosťou zabezpečili opätovnú funkčnosť systému. Prihlasovanie na témy záverečných prác je tak opäť možné.

FMK UCM v Trnave